Monlingv

Monlingv Projekt - DIVED2 keretrendszer

 

A DIVED2 keretrendszer célja az esemény-detekciós szűrők (filterek) összefoglalása egy egységes környezetben, könnyen használható felület biztosítása a szűrések beállításához és kamera-forrásokhoz rendeléséhez, illetve a futás során keletkező riasztási események megfigyeléséhez, megtekintéséhez és visszakereséséhez. A keretrendszer felülete az 1. ábrán látható.

 

Dived

1. ábra. A DIVED2 keretrendszer felülete három kamera-forrással.

 

A keretrendszer funkciói az alábbiak:

 • Maximum 4 kamera-forrás megjelenítése. A források kijelölhetők, nagyíthatók (2. ábra).
 • Az egyes forrásokhoz esemény-detekciós filterek kiválasztása és futtatása.
 • A riasztások kijelzése, a riasztási információk megtekintése, visszakeresése.

 

Filterek hozzáadása egy forrás kiválasztása után (kattintás egérrel), a Feldolgozás->Filterek kiválasztása menüpont, vagy az eszköztár „F” gombjának lenyomásával történhet. A rendelkezésre álló filterek listája egy dialógusban jelenik meg (3. ábra). Egy forráshoz több filter is kiválasztható.

 

dived

3. ábra. Rendelkezésre álló filterek hozzárendelése egy forráshoz.

 

A szűrők kiválasztása után A Feldolgozás->Filterláncok indítása illetve az eszköztár play gombjának lenyomásával a rendszer indítható. A riasztási események a főablak alján a fekete hátterű riasztási történeten jelennek meg, amire kattintva az eseményhez tartozó riasztási szöveg megtekinthető (4. ábra).

 

dived
4. ábra. Riasztási adatok megtekintése..

 

Riasztások kézzel is menthetők, az operátornak a forráshoz tartozó „Riasztás” feliratú gombot kell lenyomnia ehhez. Egy-egy kiválasztott forrás adott képéhez megjegyzés/annotáció is rendelhető, az eszköztár „A” feliratú gombjának lenyomásával.

 

Az eltárolt korábbi események visszanézésére, keresésére a Feldolgozás->Adatbázis visszanézés és keresés menüponttal, ill. az eszköztár „DB” feliratú gombjával van lehetőség (5. ábra).

 

dived

5. ábra. Tárolt események közötti böngészés, keresés.

 

Az egyes eseményekhez a tárolt riasztási információkon túl egy-egy képkocka, és az öt perces környezetéből 1 FPS-el mentett videó is tartozik.

 

A jelenleg rendelkezésre álló esemény-detekciós filterek a következők:

 • MotionHistory
  • Ez a filter a kamera-állásra globálisan jellemző nagy mozgásirányokat tanulja meg, és akkor jelez, ha olyan nagy mértékű rendhagyó mozgás jelentkezik a képen, ami a megtanultak alapján nem volt jellemző. Ez a gyakorlatban jelentheti pl. egy megfigyelt utcaszakaszon szokatlan mozgás jelzését (pl. hosszú idő után elindul vagy megérkezik egy autó), méretben és irányban szokatlan mozgások jelzését, stb.
 • FlowEvent
  • Ez a filter adott kamera-álláson megtanulja a jellemző/szokásos mozgásirányokat, majd ha rendhagyó mozgást észlel, akkor megadja, hogy milyen valószínűséggel jellemző vagy különleges a talált mozgás, eltárolja az objektumot és riasztást generál (6. ábra). Ez a gyakorlatban jelentheti egy megszokott forgalmi iránnyal szemben haladás jelzését, gyalogos átfutását nem megszokott helyeken, stb.
 • Tracks
  • Ez a filter hirtelen/szokatlan jellemzőket keres a kamera-állás képén jelentkező mozgás-pályákon, és ezek alapján riasztást generál szokatlan konfigurációk esetén, ami a gyakorlatban verekedési, ütközési eseményeket jelent.
 • Egy filter azért felelős, hogy a kamera-állások előtereit kinyerje, majd mozgás-területeket jelöljön ki, amelyeket a főablakban láthatunk, a kamera-források képei melletti hosszú sávon.
 • Az előbbi sáv arra is szolgál, hogy pásztázó kamerák esetén automatikusan mozaik/panoráma-képeket állít elő és megjeleníti. Ezzel a kamera teljes pásztázási területe áttekinthető. Ezen a sávon egérrel egy terület is kijelölhető, ahol ha később mozgás történik, riasztást generál. Ezzel egy kamerakép adott területe is megfigyelhető.

 

 dived

diveddiveddived

6. ábra. Szintetikus példa a FlowEvent filter működésére: bal-felső: bemenet, vízszintesen mozgó objektumokkal, amin majd megjelenik egy rendhagyó kvázi-függőleges mozgás; jobb-felső: a megtanult jellemző mozgásirányok, színkódolva; alsó képek: a mozgó objektumok maszkjai, intenzitásokkkal reprezentált valószínűségekkel, nagyobb intenzitással jelezve a rendhagyóan mozgó objektumokat, végül pedig a riasztást generáló rendhagyó moszgást jelző maszk.

 

A riasztások mentése a következőképp történik:

 • XML alapú naplózó-állományok keletkeznek, amelyekben tárolódik a riasztás, időpontja, leírása, hozzá tartozó filter-adatok, a lementett képkocka azonosítója (7. ábra)
 • A riasztás időpontjában képkocka kerül mentésre.
 • A VideoRecorder filter kiválasztása esetén elmentésre kerülnek 5 perces, 1 FPS-es videók, amelyek szintén visszanézhetők a riasztás időpontjában.
 • A riasztási események IBM DB2 adatbázisba is mentésre kerülnek, amelyben a keresés történik később, ha a visszakeresési funkciókat használjuk (8. ábra).

 

dived

7. ábra. Részlet egy napló-állományból.

 

dived

8. ábra. A DB2-ben tárolt riasztási adatok részlete.

Kapcsolat: